Logo Bách hóa Thái Lan
  • 0 Giỏ hàng

Hội chợ hàng Thái Lan giữa năm 2020

Ảnh bài viết Hội chợ hàng Thái Lan giữa năm 2020

Hội chợ hàng Thái Lan giữa năm 2020


Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam

Đơn vị tổ chức: Thai Expo Co.,Ltd

Thời gian: 09:00 - 22:00 17-21/06/2020

Địa điểm: Câu lạc bộ Nguyễn Du 116 Nguyễn Du, P.Bến thành, Q.1 TP.Hồ Chí Minh


Nội dung: Đang cập nhật...


Hội chợ hàng Thái Lan giữ năm 2020Động viên tác giả nếu bài viết hữu ích nhé!